S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII

Naša cena 205,00 €
skladom
Naša cena 62,90 €
skladom

TOP predaj

Naša cena 13,40 €
skladom
Naša cena 2 200,00 €
skladom
Naša cena 615,00 €
skladom

KONTAKTY

Lumias, spol. s r.o.
Jakubov 554
tel: +421 948 42 12 42
info(a)lumias.sk

» Výstavba
Stavebná príprava - postup výstavby

Zemné práce

 • Na svojom pozemku si vyberte správne miesto na umiestnenie bazénu. Odporúčame miesto s čo najväčším slnečným svitom. Takisto netreba zabúdať aj na prekrytie bazéna. Prekrytie má tiež určité nároky na priestor, počítajte teda v návrhu umiestnenia budúceho bazénu aj s touto možnosťou. Podľa veľkosti bazénu si vykolíkujeme priestor na umiestnenie bazénu, obvod bazénu si obsypte pieskom.

  

 • Príprava stavebnej jamy:
  Vyhĺbená jama pre bazén bude väčšia než je pôdorysný rozmer bazénu:
  a) bazénový skelet bude usadený vcelku, už zvarený. Jamu je treba vyhĺbiť na všetkých stranách väčšiu min. o 25 cm, to znamená, že skutočný rozmer jamy bude min. o 50 cm väčší než je rozmer bazénového skeletu.
  b) bazénový skelet bude zvarený v jame. V tomto prípade musí byť vyhĺbená jama na každej strane väčšia o min. 50 cm, to znamená, že skutočný rozmer jamy bude o min. 100 cm väčší než rozmer bazénového telesa.
  Hĺbka jamy je daná súčtom výšky zapusteného bazéna a sily základnej bazénovej dosky, resp. sily podkladu. Pokiaľ sa dostanete do zóny spodnej vody alebo sa domnievate, že by sa u Vás mohla vyskytnúť alebo budujete bazén na mokrom alebo inak nestabilnom pozemku, poraďte sa so stavebným odborníkom o možnostiach spôsobu odvodnenia či o ďalších stavebných úpravách. Odporúčame znížiť hladinu podzemnej vody pod úroveň základovej betónovej dosky napr. do blízkej kanalizácie, von zo svahu apod.. Ak to nie je možné, odporúčame vybudovať kontrolnú šachtu s možnosťou inštalácie ponorného čerpadla, kde dno bude nižšie než základová doska, do ktorej vyústime drenáže vedené po obvode základovej dosky.

 • Betonáž základovej dosky
  b) Základová betónová doska je nevyhnutná pre plastové bazény dodávané našou spoločnosťou. Pretože sa jedná o pomerne veľkú plochu a naviac je v mnohých prípadoch bazén budovaný na miestach násypu, treba túto dosku armovať betonárskou oceľou – sieťovinou. Hrúbka betónovej dosky je 150-200 mm s rovinnosťou ±3 mm (rozumie sa miestna nerovnosť aj celková vodorovnosť plochy).
  a) Z dôvodu nebezpečenstva mechanického poškodenia bazénu o nerovný betón, treba dodržať rovinatosť tejto armovanej plochy ±3 mm v oboch smeroch. Ak sa táto podmienka nedodrží, nemôže dodávateľ poskytnúť na bazén záruku.
  b) Pred uložením bazénového skeletu do výkopu je potrebné pripraviť základovú dosku a vlastný skelet na uloženie. Aby sa predišlo prípadnému poškodeniu bazénového dna, očistí sa základová doska od všetkých hrubých častíc, nerovností, prípadne ostrých hrán. V prípade zistenia nerovností odporúčame vyrovnať dno vyrovnávacou stierkou, prípadne dosku prebrúsiť.

 • c) Po vyzretí sa na ňu položí vytvrdený extrudovaný polystyrén (nie obyčajný!), (eliminuje drobné nerovnosti a prispieva k menšiemu ochladzovaniu vody v bazéne).
 • alebo tvrdená 4mm geotextília 

 

 • Uloženie skeletu bazéna
  Pri dodávke je nutné, aby objednávateľ zaistil žeriav na zloženie bazéna zodpovedajúcich rozmerov. Bazénový skelet nie je príliš ťažký (záleží na type a rozmeroch), no je pomerne objemný. Záleží tiež na úvahe do akej vzdialenosti od výkopu je možné sa dostať s bazénom umiestneným na nízkom vozíku. V krajnom prípade je možné po zaistení dostatočného počtu osôb bazén do výkopu spúšťať ručne, ale tu hrozí nebezpečenstvo i poškodenia bazéna. Po uložení ak je to možné vykoná sa montáž technológie bazénu (filtrácia, protiprúd a iné)
 • ">
 • Postup obvodovej betonáže
  a) Než začnete s vykonávaním stavebných dokončovacích prác, je potrebné rozoprieť skelet bazénu. Rozopretie sa vykonáva z dôvodov eliminácie prípadných deformácií bazénového skeletu. K tým môže dôjsť vinou neopatrnej manipulácie s betónom (napr. pri zasypávaní príliš riedkym betónom alebo jeho ubíjaním).

b) Rozopretie skeletu odporúčame vykonávať v miestach, kde sú umiestnené vystužovacie prvky (rebrá). Steny
bazénu je vhodné zvnútra spevniť a zaprieť doskami, ktoré je možné proti sebe rozoprieť a zabrániť tak vzniku prípadných nerovností na stenách bazénu.


c) Do zvislých výstuh po obvode bazénu - v ktorých sú predvŕtané otvory s priemerom 10 mm, je potrebné prevliecť betonársku oceľ s priemerom 8-10 mm, čím sa bazén zafixuje do betónu. Betonársku oceľ odporúčame prevliecť do výstuh v bazéne ešte pred jeho osadením do stavebnej jamy z dôvodov priestorových možností. Oceľové prúty môžu v určitých prípadoch uľahčiť manipuláciu s bazénom pri jeho ručnom vpúšťaní do stavebnej jamy.

d) Pokiaľ sa rozhodnete vykonať aj obmurovanie skeletu bazénu je nutné dodržiavať nižšie uvedené zásady. Ak sa nevykoná obmurovanie bazénu a rozhodnete sa skelet bazénu len obetónovať, musí sa zamedziť prípadnému prehnutiu skeletu bazénu. Odporúčame spojiť dno základovej dosky s výmurovkou vhodným spôsobom. Murovanie oporných múrov (min. 15cm šírky) sa môže vykonať pred uložením skeletu bazéna, prípadne technologickej šachty. V tom prípade výška oporných múrov je závislá od výšky bazéna, resp. technologickej šachty podľa pokynov zhotoviteľa maximálne však 75cm (pre potrebu inštalácie rozvodov a príslušenstva, ako aj pre lepšie podmienky pre obsypávanie suchým betónom bez vzniku dutých priestorov). Pri murovaní je dôležité dodržiavať dostatočnú vzdialenosť medzi oporným múrom a vystužovacími prvkami bazénového skeletu a technologickej šachty tak, aby bolo možné tento priestor zasypávať tzv. suchým betónom. Suchý betón nikdy neubíjajte, zamedzíte tým vzniku nerovností skeletu bazénu.


e) Vyplnenie priestoru sa vykoná zásypom suchým betónom. V oblúkoch skeletu odporúčame zvoliť rovnaký postup, v týchto miestach je ale možné vykonať len obetónovanie s hrúbkou cca 20 cm po celom obvode. Pokiaľ je súčasťou dodávky aj technologická šachta, musí sa postupovať vyššie uvedeným spôsobom - šachta musí byť obmurovaná alebo obetónovaná. Taktiež je vhodné ponechať predchádzajúcu vrstvu výmurovky a betonáže (cca 20 cm) zatuhnúť, a až potom pokračovať ďalšou vrstvou.
f) Zvyšný okolitý priestor medzi výmurovkou a terénom sa zasype zeminou. Túto zeminu je možné aj ubíjať. Nikdy nespájajte pevne skelet bazénu s výmurovkou v miestach od dna do výšky vystužovacieho prvku skeletu goliera.
g) Do bazénu sa napustí voda - max. 300 mm. Voda sa môže napustiť 24 h po dokončení montáže rozvodov prípadne technológie (filtrácie, protiprúdu a iného príslušenstva) viď bod i).


h) Pri súčasnom napĺňaním bazénu vodou so zvyšovaním hladiny súbežne zdvíhať aj vrstvu betónovej obmurovky. Hladina vody by mala byť vždy úmerne vyššie ako vrstva betónu. Dôvodom je fixovanie nádrže na podkladovej betónovej doske - hrozí nebezpečenstvo vyplávania nádrže nad betónovú zmes. Z týchto dôvodov treba prevádzať betonáž po vrstvách s technologickými prestávkami - min. v 3 etapách betónom B 10 so stuhnutou predchádzajúcou vrstvou. Treba použiť suchšiu betónovú zmes. Riedky betón by vyvíjal značný tlak na steny bazénu. Horný okraj bazénu treba rozoprieť podľa vnútorného rozmeru bazénu, napr. fošňami, alebo hranolmi.
i) Hladina dopúšťanej vody musí byť vždy vyššia o cca 20 cm než výmurovka alebo betonáž. Keď výška obmurovky dosiahne 75 cm vykoná sa montáž rozvodov a zapojenie do filtračného zariadenia ak táto montáž nebolo vykonaná počas usadenia bazénu.
j) Následne sa obmurovka spoločne s betonážou ukončí (podľa zásad uvedených v písme h)) v závislosti od výšky prípadnej dlažby.
k) Pri bazénoch so skimmerom môže obvodová betonáž končiť na úrovni vodorovného lemu výztuhy.
l) Pri bazénoch s prepadom môže obvodová betonáž končiť na úrovni dna žľabu. Z dôvodov možného znečistenia je výhodné neusádzať do žľabu mriežku, príp. žľab pred betonážou zakryť.


m) Pri betonáži treba zvýšenú pozornosť venovať rozvodom vody (sacia vetva od skimmeru a zo spodného sania). Okolo rozvodov nemožno v žiadnom prípade použiť betón priamo z domiešavača!
4) Umiestnenie filtračného zariadenia a elektroinštalácie
a) Pre elektrické zariadenia v okolí bazéna platí: Pre umiestnenie a inštaláciu elektrických zariadení v okolí bazéna platí STN 33 2000-7-702. V oblasti vzdialenej 3,5 m od steny bazéna neumiestňujte zásuvky prívodu elektrického prúdu ani čerpadlo filtrácie, alebo iné elektrické zariadenie (v súlade s STN 33 2000-7-702). Zásuvka prívodu elektrického prúdu pre napájanie vonkajšieho zariadenia musí byť vybavená prúdovým chráničom s vybavovacím prúdom 30 mA (STN 33 2000-4-47).
b) Filtračné zariadenie odporúčame umiestniť čo najbližšie k bazénu (pri dodržaní postupu podľa písm. a), minimálne však hranou šachty alebo elektro zariadením (čerpadlo a pod.) 2 m, max vzdialenosť umiestnenia filtrácie od bazéna je 15m. Ideálnym miestom je pivničný priestor, hospodárska budova atď. V prípade, že toto nie je možné, je nutné filtráciu umiestniť do plastovej alebo betónovej, vodotesnej šachty. Výškovo musí byť šachta umiestnená tak, aby bola hrana aspoň 10 cm nad okolitým terénom a nedošlo k zatečeniu povrchovej vody do šachty cez okraj.
c) Aby sa predišlo poškodeniu a deformáciám šachty tlakom zeminy alebo tlakom vody, je nutné šachtu armovať betonárskou oceľou rebrovanou a obetónovať. Pri obetónovaní je nutné, aby šachta bola zvnútra priečne i pozdĺžne rozoprená drevenými výstuhami.
d) Rovnako je veľmi dôležité, aby pod šachtou bol drenážny odtok , aby nevznikol tlak spodnej vody.
e) Pozor: všetky priechody (potrubia, káblov) do šachty, musí byť proti vniknutiu tlakovej vody do šachty, opatrené nepriepustnými priechodkami!!

Zasypanie rozvodov
a) Pred zásypom sa prevedie vodotesné pripojenie sacieho potrubia - skimmer a spodné sanie, prípadne sacia tryska vysávača a výtlačného potrubia k recirkulačným tryskám.
b) Rozvody vody - priestor medzi telesom bazénu a technologickou šachtou, prípadne miestom umiestnenia technológie treba uložiť do pieskového lôžka v nezamŕzajúcej hĺbke. Nad piesok doporučujeme umiestniť fóliu, ktorá upozorní na miesto uloženia potrubia pri ďalších výkopoch.
6) Obetónovanie bazénu - Na konečné obetónovanie bazéna je závislé na druhu dlažby, resp. na umiestnení koľajníc prípadne inštalovaného prekrytia bazénu.

OWQ5YTR